Algemeen

Alpha cursus alpha-cursus.nl
Accolade zorggroep accoladezorggroep.nl
Bijbelvertaalwerk wycliffe.org
Centrum dienstverlening Gereformeerde Kerken centrum-g.nl
Christelijke VGS/GSV- studentenverenigingen in Nederland vgs-nederland.nl
Cursus over het Nieuwe Testament cursusnt.nl
De Reformatie dereformatie.nl
De verre Naasten deverrenaasten.nl
Dit Koningskind ditkoningskind.nl
Evangelisatie portaal evangelisatieportal.nl
Evangelische Hogeschool eh.nl
Geloof en gevoel geloofengevoel.nl
Gereformeerd basisonderwijs gpown.nl
Lopen voor water walk4water.nl
Op weg naar 1 kerk opwegnaar1kerk.nl
Present Oegstgeest Stichting Present Oegstgeest
Present Leiden Stichting Present Leiden
Theologische Universtiteit Kampen tukampen.nl
Theologie voor gemeenteleden akzplus.nl
Tijd voor actie tijdvooractie.nl
Yachad. Ondersteuning voor evangelieverkondiging aan het joodse volk. yachad.nl
ZOA zoa.nl