Als eenzaamheid levensplezier in de weg staat…

Op 11 februari komt Annet Gijsman, specialist Levensplezier spreken over Eenzaamheid. Wat is eenzaamheid en wat zijn goede manieren om er mee om te gaan?
Deze avond wordt georganiseerd door het Diaconaal Platform Oegstgeest voor alle pastoraal werkers, bezoekvrijwilligers en anderen die met eenzaamheid te maken krijgen in hun (vrijwilligers)werk.
Annet is werkzaam bij Radius en heeft zich verdiept in de kennis over eenzaamheid. Samen met Annet wil het DPO handreikingen geven hoe om te gaan met mensen die zich alleen voelen in de gemeente.
Ook zal Sietske Steenbergen, sociaal makelaar voor de gemeente Oegstgeest en lid van de Rehobothkerk, een toelichting geven op de ‘sociale kaart’ die door haar is opgesteld, waarin alle activiteiten en voorzieningen op het gebied van welzijn in een overzicht bij elkaar zijn geplaatst.

Van harte welkom: Rehobothkerk, 11 februari vanaf 19.45 uur koffie.
Het programma start om 20.00 uur en wordt afgesloten rond 21.30 uur met de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Namens de diaconie,
Nico Noort