Generale Synode Goes - start gezamenlijke landelijke vergaderingen GKv en NGK

Zoals u/ jij wellicht weet, is de Generale Synode Goes op 15 november 2019 gestart. Op de site van de GKV kunt u hier meer informatie over vinden. Ook zijn daar “synodejournaals” te bekijken, via deze link, zodat u/ jij kunt volgen waar de vergaderingen over gaan. Vanuit het moderamen van de generale synode is het verzoek gekomen om deze informatie mogelijkheden met de gemeente te delen.

In deze maanden vergadert ook de Landelijke Vergadering (NGK). Vanaf volgende week 7 februari breekt een nieuwe fase aan in het vergaderproces: er zal dan gezamenlijk vergadert gaan worden! De afgevaardigden naar LV en GS zullen dan over veel onderwerpen daadwerkelijk samen gaan vergaderen.

Dit traject begint met twee kennismakings- en bezinningsdagen, daarin zullen de afgevaardigden doorspreken over het visiedocument "Verlangen naar een nieuwe kerk" dat door de Regiegroep Hereniging is opgesteld. De bezinningsdagen worden op 8 februari afgesloten met een viering waarin het heilig avondmaal gevierd wordt.

Vanuit de vergaderingen is gevraagd om hier aanstaande zondag 2 februari in het gebed aandacht aan te besteden. In onze Verzoeningsdienst zal ook deze gezamenlijke start van de vergaderingen de aandacht in het gebed krijgen. Daarnaast willen we u/ jou ook vragen om dit in persoonlijk gebed mee te nemen.