Ontmoetingsochtend voor vrouwen 15 april 2015.

Op woensdag 15 april 2015 vond de Ontmoetingochtend voor Vrouwen in Oegstgeest plaats.

Het thema die ochtend was:

Beperkt houdbaar ?!


Geluidsopname:
Deel 1
Deel 2

Veel dingen in het leven zijn beperkt houdbaar. Ook dingen waarvan je het niet verwacht en ondanks reclames die je iets anders voorhouden . Spreekster Aletta Feenstra zal met ons nadenken over dit onderwerp. Het is geen verkoop praatje voor een nieuw product of een natuurkundeles maar een ontdekkingstocht waarbij we zullen zien dat er een ‘Onbeperkt houdbaar’ leven mogelijk is, zelfs als we te maken hebben met beperking en ‘verval’ in bijv. ons eigen leven.

De Ontmoeting met vrouwen is een initiatief van vrouwen uit verschillende kerken. De interkerkelijke werkgroep organiseert 2 keer per jaar een ontmoetings-ochtend. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle vrouwen , ongeacht hun achtergrond ,overtuiging of leeftijd.

Doel is om met elkaar in gesprek te komen of levens- en/of geloofsvragen.

Datum : 15 april 2015 Tijd : 9.15 – 11.15 uur ( zaal open om 9.00 uur) Locatie : Rehobothkerk , Lijtweg 1, Oegstgeest Oppas : Voor kinderen van 0 – 4 jaar is opvang aanwezig Toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden.

Namens de werkgroep Ontmoeting met vrouwen,

Jeanette Heikens