Activiteiten Rehobothkerk tot 19 januari 2021

Het kabinet heeft afgelopen maandag een landelijke lockdown aangekondigd. Daarmee belanden we als als samenleving in een nieuwe situatie. De lockdown heeft ook ingrijpende gevolgen voor kerken. En dat doet zeer, juist in deze tijd van het jaar.

De afgelopen periode hebben wij als raden van de NGK en GKV de adviezen gevolgd van het Steunpunt Kerkenwerk en het CIO. Zij hebben overleg met minister Grapperhaus en geven (in het kort) het volgende advies:

Het dringende advies is om over te gaan op online diensten met slechts de daarvoor benodigde ambtsdragers en medewerkers die de online dienst mogelijk maken.
Helaas kan er tijdens de lockdown geen fysiek kinder- en jeugdwerk plaatsvinden.
Voor kerkelijke vergaderingen is het advies deze digitaal te houden of uit te stellen.

Als raden van de NGK en de GKV hebben wij ook nu weer besloten het advies voor kerken te volgen en dat houdt in dat we met onmiddellijke ingang geen fysieke diensten meer zullen houden, maar weer overschakelen naar uitzenden met een livestream tot in elk geval 19 januari 2021, of tot wanneer de maatregelen versoepeld zullen worden.

Bovenstaande houdt ook in dat de Rehobothkerk alleen beschikbaar is ten behoeve van de voorbereiding op de digitale kerkdienst en voor inzameling van de voedselbank, met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Alle andere activiteiten en diensten, zoals de Vespers en Taize, vergaderingen of bijeenkomsten kunnen daardoor niet meer plaatsvinden in de Rehobothkerk. Ook de alternatieve kerstavonddienst vervalt helaas.

Wij begrijpen dat deze verandering ingrijpend is, maar helaas ook noodzakelijk en dat dit mogelijk problemen voor mensen met zich mee kan brengen. Daarom vragen wij ook iedereen om om te zien naar elkaar!
Mocht je je zorgen maken, probeer dan met iemand te praten. Het is beter om je zorgen te delen en binnen onze kerk is daar plaats voor.

De kerkenraad van de NGK en de oudstenraad van de GKV.

Meer lezen?
steunpuntkerkenwerk.nl/het-land-op-slot-hoe-zit-het-met-kerken
bericht-van-het-interkerkelijk-contact-in-overheidszaken