Wij willen iets van Gods levensruimte laten zien in deze wereld

De gemeente is door de Here in de wereld gezet, om de rijkdom van het Verbond waarin zij zich opgenomen weet, te vieren, te leven en te verkondigen aan anderen. Want de gemeente van Christus is een heilige natie, een koninklijk priesterschap, een volk Gode ten eigendom, om te verkondigen de grote daden van God, die hen uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht (1 Pt. 2, 9 en 10; zie ook Gen. 12, 3; Ex. 33, 16 (!); Dan. 7, 1 – 14; Matt. 28, 16 – 20 om slechts enkele teksten te noemen).

Dit vieren, leven en verkondigen vindt plaats in de gestalte van het Koninkrijk van God. In deze Koninkrijksgestalte wordt de heerschappij zichtbaar van onze enige Koning Jezus Christus, in de manier waarop de gemeenteleden met elkaar samenleven vanuit het heerlijke evangelie van verlossing en vernieuwing en in het zich onderwerpen aan de wil van de Vader in de hemel (zie o.a. Matt. 4 en 5 – 7 en Fil. 2, 1 – 18; zie tevens Rom. 12; 1 Kor. 12 – 14 en Ef. 4). Deze gestalte van het koninkrijk van God wordt concrete werkelijkheid door de navolging van Christus die de leden van de gemeente gaan in de kracht van de heilige Geest (zie o.a. Matt. 16, 24; Ef. 4, 17 – 20; Fil. 2, 3 – 5; Kol. 3, 12 – 17, om slechts enkele teksten te noemen).

Op deze manier wordt er in de donkere wereld vandaag iets zichtbaar van wat God wil doen aan mensen die zich actief bekeren tot een levenswandel in Zijn Licht (Matt. 5, 13 – 16). De bijbel belooft dat dit niet onopgemerkt zal blijven en dat het ook mensen zal aanlokken, o.a. om God te prijzen.